Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic si patrimoniu

 

Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic și patrimoniuare următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) urmăreşte aprovizionarea ritmică de la furnizorii stabiliţi în conformitate cu contractele de achiziţie publică încheiate;
b) urmăreşte întocmirea comenzilor către prestatorii de servicii stabiliţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică;
c) coordonează activitatea privind administrarea instituţiei;
d) organizează şi supraveghează efectuarea curăţeniei în sediul Direcţiei generale şi pe căile de acces;
e) asigura necesarul de rechizite şi materiale pentru compartimentele Direcţiei generale prin gestionarea magazilei la nivelul Sediu Direcției generale Botosani;
f) asigură măsurile necesare pentru arhivarea documentelor în condiţii de păstrare a integrităţii şi securităţii acestora;
g) organizează şi urmăreşte activitatea personalului administrativ şi de deservire din cadrul instituţiei
h) întocmeşte documentaţia necesară pentru casarea şi declasarea atât pentru obiecte de inventar cât şi pentru mijloace fixe, scoaterea din funcţiune şi valorificarea acestora, după caz;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Direcţiei generale;
j) gestioneaza toate contactele de utilitati publice ( apa, canal, energie electrica, gazae naturale, salubritate, telefonie, internet, televiziune, etc);
k) prin contractele de mentenanta urmareste si asigura buna fuctionare a tuuror sistemelor funcionale in directie si in centre (informatice, internet, instalatii apa, instalatii ternice, intretinere auto, etc);
l) solicită şi verifică situaţia stocurilor din magaziile centrelor de plasament şi compară cu necesarul solicitat;
m) inregistreaza toate facturile din contracte si comenzi, la care ataseaza toate documentele ce atesta onorarea comenzii, le vizeaza penrtu legalitate si le transmite in vederea platii la serviciul specializat în acest sens;
n) recepționează produsele aferente magaziei Direcției generale, întocmește și elibereaza bonuri de consum, bonuri de transfer.
o) asigura asistența tehnică pentru efectuarea diferitelor lucrări efectuate în cadrul Direcției generale, în conformitate cu contractele încheiate.
p) colaborează cu centrele și celelalte compartimente pentru obtinerea autorizațiilor (sanitare, sanitar-veterinar, PSI, etc.)
q) administrează patrimoniul dat spre administrare de Consiliul Judetean Botosani;
r) asigură şi verifică organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de scoatere din funcţiune, casare, declasare şi valorificare a bunurilor materiale rezultate;
s) coordonează și monitorizează activitățile de asigurare a pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în patrimoniul instituției;
t) salariații din cadrul biroului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.