Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de ingrijire si asistenta Adaseni

PERSOANA DE CONTACT: Cîșlariu Dan
ADRESA – NR. TELEFON: Adaseni – 0231.563.090

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din loc. Adăşeni, jud. Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni” este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar (găzduire, îngrijire personală, îngrijire medicală, recuperare prin activităţi de ergoterapie, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi desfăşurate în vederea asigurării condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale şi a unui climat familial.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dorohoi” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitaţi.
(3) Serviciul social “Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Serviciului Judetean de Asistenta Sociala şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 51 Centrul Adaseni