Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de ingrijire si asistenta Dorohoi

PERSOANA DE CONTACT: Iulian Azoitei
ADRESA – NR. TELEFON: Dorohoi, str. C.D. Gherea 85 – 0231.611.531

Identificarea serviciului social
Serviciul social cu cazare „Centrul de Ingrijire si Asistenta Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 și functionează în sediul din municipiul Dorohoi, str. C.D. Gherea nr. 85, jud. Botosani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social cu cazare „Centrul de Ingrijire si Asistenta Dorohoi” este să asigure la nivel judeţean, prin serviciile furnizate (găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecerea timpului liber) aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, prin creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu dizabilităţi, in deplina concordanta cu legislatia in vigoare.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de Ingrijire si Asistenta Dorohoi” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.67/2015.
(3) Serviciul social „Centrul de ingrijire si Asistenta Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizarii Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani si a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, in baza dispozitiilor H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului.

CIA Dorohoi -rof 2017