Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda

PERSOANA DE CONTACT: Nistor Liliana
ADRESA – NR. TELEFON: Leorda – 0231.551.067

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi functionează în sediul din localitatea Leorda, judetul Botosani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda” este mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanei adulte cu handicap, pentru depasirea situatiilor de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr.67/2015.
(3) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda” a fost infiintat, incepind cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.68/23.12.2004, ca urmare a reorganizarii Serviciului Judetean de Asistenta Sociala Botosani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, in baza dispozitiilor H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si functioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani.

 

Anexa 53 Centrul Leorda