Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda

PERSOANA DE CONTACT: Nistor Liliana
ADRESA – NR. TELEFON: Leorda – 0231.551.067

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi functionează în sediul din localitatea Leorda, judetul Botosani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda” este menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale ale persoanei adulte cu handicap, pentru depășirea situațiilor de dificultate, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării si excluziunii sociale și promovarea incluziunii sociale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea
nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul specific minim de calitate obligatoriu, aplicabil pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi: Ordin nr.82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – Anexa 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reablitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi.
(3) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda” a fost înfiintat, începind cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.68/23.12.2004, ca urmare a reorganizării Serviciului Judetean de Asistență Socială Botoșani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozitiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si functioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani.

ROF – Centrul de Îngrijire și Asistență Leorda


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348