Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de recuperare si reabilitare Ionaseni

PERSOANA DE CONTACT: Marinela Paval
ADRESA – NR. TELEFON: Ionaseni – 0231.627.263

Casa „Ionas”

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa-Ionaș”, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul situat în , comuna Virfu Cimpului, judeţul Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa-Ionaș”, serviciu de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare functională, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa-Ionaș” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
3. Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa-Ionaș” a fost înfiinţat începând cu data de 30.04.2014, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 30.04.2014 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 30.04. 2014,se constituie două compartimente în structura centrului: Casa-Rosetii (în imobilul existent CRR Ionășeni ) și Casa -Ionaș (în imobil nou).

Anexa 56 Centrul Ionaseni Casa Ionas

Casa „Rosetti”

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa -Rosetti ” cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul situat în localitatea Ionășeni, com.Virful Cimpului, judeţul Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa- Rosetti”, serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcțională, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa -Rosetti” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
3. Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa -Rosetti ” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 30.04.2014, se constituie două compartimente în structura centrului: Casa-Rosetii –licenta de functionare Seria LF Nr.0008390 (în imobilul existent CRR Ionășeni) și Casa-Ionaș-in curs de acreditare (în imobil nou).

Anexa 55 Centrul Ionaseni