Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul rezidențial Ionăşeni

PERSOANA DE CONTACT: Marinela Paval
ADRESA – NR. TELEFON: Ionaseni – 0231.627.263

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Rosetti”

ARTICOLUL 1
Definiţie

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Rosetti”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social Serviciul social

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „ Rosetti” din cadrul Centrului Rezidențial Ionășeni, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul situat în localitatea Ionășeni, com. Vârful Câmpului, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Rosetti”, serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități cărora nu li s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcțională, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

1.Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „ Rosetti” a fost înființat în structura Centrului Rezidențial Ionășeni prin Hotărârea Consiliului Județean Botoşani nr.99 din 29.07.2020, ca urmare a restructurării Centrului de Recuperare și Reabilitare Ionășeni.

2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – Anexa 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reablitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

3. Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Rosetti” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

ROF – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Rosetti”

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”

ARTICOLUL 1
Definiţie

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș” din cadrul Centrului Rezidențial Ionășeni, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul situat în comuna Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Ionaș”, serviciu de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare functională, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

1.Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „ Ionaș” a fost înfiinţat în structura Centrului Rezidențial Ionășeni, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.99 din 29.07.2020, ca urmare a restructurării Centrului de Recuperare și Reabilitare Ionășeni.

2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – Anexa 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reablitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

3. Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

ROF – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ionaș”

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”

ARTICOLUL 1
Definiţie

1. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței” din cadrul Centrului Rezidențial Ionășeni, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul situat în comuna Vârfu Câmpului, Sat Ionășeni, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”, serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități cărora nu li s-au putut asigura protecția şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare functională, consiliere psihosocială și suport emoţional, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creşterii calităţii vieţii.

ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

1.Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței” se înființeaza în structura Centrului Rezidențial Ionășeni, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.99 din 29.07.2020, ca urmare a restructurării Centrului de Recuperare și Reabilitare Ionășeni.
2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – Anexa 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reablitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

3. Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

ROF – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348