Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Compartimentul relatii publice si registratura

 
Compartimentul relații cu publicul și registratură, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) primește și înregistrează toate documentele (de proveninenţă externă şi internă) în registrul de corespondenţă, în ordine cronologică;
b) distribuie către persoanele/compartimentele implicate, corespondența în funcție de rezoluția pe care o stabilește directorul executiv/directorul executiv adjunct;
c) înregistrează în condică și sub semnatură toată corespondența distribuită;
d) programează și ține evidența audiențelor solicitate la conducerea instituției;
e) asigură expedierea corespondenţei instituţiei;
f) asigură activitatea de secretariat a directorului executiv/directorului executiv adjunct;
g) asigură solicitanților, legăturile telefonice în/din cadrul şi în/din afara instituției;
h) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
i) salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.