BIROUL APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, TEHNIC ŞI PATRIMONIU

Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic si patrimoniu
Biroul aprovizionare, administrativ, tehnic și patrimoniu are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) urmăreşte aprovizionarea ritmică de la furnizorii stabiliţi în conformitate cu contractele de achiziţie publică încheiate; b) urmăreşte întocmirea comenzilor către prestatorii de servicii stabiliţi în urma încheierii contractelor de achiziţie publică; c) coordonează activitatea privind administrarea instituţiei; d) organizează şi supraveghează efectuarea curăţeniei în sediul Direcţiei generale şi pe căile de acces; e) asigură necesarul de rechizite şi materiale pentru compartimentele Direcţiei generale prin gestionarea magaziei la nivelul sediului Direcției generale Botoșani; f) asigură măsurile necesare pentru arhivarea documentelor în condiţii de păstrare a integrităţii şi securităţii acestora; g) organizează şi urmăreşte activitatea personalului administrativ şi de deservire din cadrul instituţiei; h) întocmeşte documentaţia necesară pentru casarea şi declasarea atât pentru obiecte de inventar cât şi pentru…
Read More