Centrul de plasament „Prietenia”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Georgiana Pilos ADRESA - NR. TELEFON: Botosani, str. N. Iorga 33 - 0231.584.014 Identificarea Serviciului Social Serviciului social ”Centrul de Plasament ”Prietenia” Botoşani”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 33, jud. Botoşani. Scopul Serviciului Social Scopul serviciului social ”Centrul de Plasament ”Prietenia” Botoşani” este de a oferi copiilor / tinerilor, cu vârste cuprinse între 3 şi 18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de învăţământ), găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, socializare), activităţi în scopul dobândirii deprinderilor de viaţă independentă în vederea reintegrării/integrării familiale şi socio-profesionale, pentru care a fost stabilită o…
Read More