COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ

Compartimentul relații cu publicul şi registratură
Compartimentul relații cu publicul și registratură, îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) primește și înregistrează toate documentele (de proveninenţă externă şi internă) în registrul de corespondenţă, în ordine cronologică; b) distribuie către persoanele/compartimentele implicate, corespondența în funcție de rezoluția pe care o stabilește directorul executiv/directorul executiv adjunct; c) înregistrează în condică și sub semnatură toată corespondența distribuită; d) programează și ține evidența audiențelor solicitate la conducerea instituției; e) asigură expedierea corespondenţei instituţiei; f) asigură activitatea de secretariat a directorului executiv/directorului executiv adjunct; g) asigură solicitanților, legăturile telefonice în/din cadrul şi în/din afara instituției; h) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; i) salariații din cadrul compartimentului cunosc…
Read More