Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sansa Mea”

PERSOANA DE CONTACT: Cristina Elena Apetroe
ADRESA – NR. TELEFON: Botosani, str. I. Pillat 28 – 0231.536.494, 0747.280.891

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoşani”, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: mun. Botoşani, str. Ion Pillat nr. 28, etaj I, jud. Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoşani”, serviciu de zi, alternativă a instituționalizării, prin seriviciile oferite, este un real sprijin și ajutor în recuperarea și reabilitarea copiilor cu deficiențe, având drept scop prevenirea instituționalizării, a abandonului școlar și sprijinirea familiilor aflate în situații ce criză (risc).
Centrul asigură îngrijire, educație, asistență terapeutică și socializare beneficiarilor, asigură consiliere familiilor beneficiarilor în vederea stabilirii unui parteneriat în beneficiul copiilor.
Scopul principal al centrului este:
-asigurarea pe timpul zilei a unor condiții de adăpost, hrană, igienico-sanitare și climat afectiv, Botoşani nr. 107 din 12.08.2010, denumirea inițială „Centrul de îngrijire de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoșani se modifică în „Centrul de îngrijire de zi pentru copii cu nevoi speciale „SERA” Botoșani, revenindu-se ulterior la denumirea ,,Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoșani prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 65 din 29.06.2012.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoşani”, funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2004.
(3) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoşani” a fost înfiinţat sub denumirea inițială „Centrul de îngrijire de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoşani începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Botoşani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

Anexa 5 Centrul copii Sansa ma