Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de incluziune socială și management de caz – mun. Botoșani, str. Ion Pilat nr. 28

Centrul de incluziune socială și management de caz îndeplinește următoarele atribuții principale:
Atribuții specifice incluziunii sociale:
a) sprijinirea în vederea facilitării procesului de incluziune socială a persoanelor vulnerabile, în special a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități;
b) evaluarea și stabilirea potențialului de integrare socio- profesională;
c) stabilirea nevoilor beneficiarilor în vedere pregătirii pentru ieșirea din sistemul de protecție socială, pentru viața de adult, pentru viața independentă;
d) consilierea și orientarea școlară și profesională a beneficiarilor înscriși: informarea, asistarea și evaluarea competențelor beneficiarilor; sprijin în alegerea traseului școlar/ profesional; activități de autocunoaștere și de autoevaluare; înțelegerea ambianței sociale și economice în care trăiește; conștientizarea factorilor implicați în alegerea unei școli și a unui profil; identificarea motivelor care dinamizează activitatea de învățare; stabilirea traseului educațional; abilitarea tinerelor de a face o alegere profesională;
e) medierea pe piața muncii: identificarea unui loc de muncă potrivit, înscrierea la un curs de formare profesională/recalificare, asigurarea de servicii de formare/dezvoltare de abilități necesare pentru încadrarea pe piața muncii, participarea la campanii de sensibilizare a angajatorilor în vederea facilitării accesului beneficiarilor pe piața muncii, implementarea programelor de informare, orientare, consiliere profesională în acord cu cerințele pieții muncii, conștientizarea angajatorilor privind potențialul persoanelor cu dizabilități, informarea acestora cu privire la reglementările care încurajează angajarea persoanelor cu dizabilități;
f) consilierea pre și post-angajare: susținerea beneficiarului angajat în medierea relației cu angajatorul, în realizarea unei comunicări eficiente la locul de muncă, în menținerea locului de muncă accesat; consilierea angajatorului cît și a beneficiarului angajat cu privire la drepturile și îndatoririle fiecăruia; întâlniri cu managerii departamentului resurse umane din cadrul companiilor angajatoare/ potențialii angajatori ai beneficiarilor pentru a-i reprezenta, pentru a-i sprijini în susținerea propriilor drepturi; se asigură persoana de contact în relația beneficiarului angajat cu angajatorul; medierea posibilelor conflicte apărute și consilierea beneficiarilor pentru a evita apariția în viitor a unor situații conflictuale; realizarea unor grupuri de suport la care vor participa beneficiarii angajați;
g) consilierea suportivă: oferirea de suport în crearea și implementarea de măsuri active de creștere a condiției psihologice și sociale; organizarea de sesiuni de management a unor situații problematice sau de criză pentru beneficiari;
h) organizarea de grupuri de suport pentru beneficiari: susținerea unor grupuri de suport și autosuport în cadrul cărora beneficiarii își împărtășesc din experiențele lor și își oferă unii altora sugestii pentru rezolvarea problemelor personale; întâniri de suport și consiliere de grup pentru dezvoltarea capacității beneficiarilor de a face față problemelor de la școală, de la centru;
i) oferirea de servicii de formare a deprinderilor de viață independentă, pentru a facilita integrarea socio- școlară și profesională care vizează: dezvoltarea abilităților sociale, dezvoltarea abilităților emoționale, dezvoltarea abilităților cognitive, dezvoltarea abilităților comportamentale, conștientizarea dimensiunii de gen, prin intervenții educaționale: seminarii, activități de formare, ateliere tematice;
Atribuții specifice managementului de caz:
a) planificarea serviciilor și intervențiilor pentru abilitarea/reabilitarea copiilor ai căror părinți optează pentru încadrarea în grad de handicap;
b) planificarea serviciilor psihoeducaționale, precum și a serviciilor și intervențiilor de abilitare și reabilitare, în colaborare cu Serviciul de evaluare complexă (SEC) și responsabilul de caz servicii psihoeducaționale pentru copii ai căror părinți optează pentru încadrarea în grad de handicap, cât și pentru orientarea școlară și profesională de către Comisia de orientare școlară și profesională (COSP);
c) planificarea serviciilor psihoeducaționale, precum și a serviciilor și intervențiilor de abilitare și reabilitare pentru copii ai căror părinți optează pentru orientare școlară și profesională și acces la servicii de abilitare-reabilitare;
d) planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru abilitare și reabilitare pentru copii ai căror părinți nu doresc nici încadrare în grad de handicap, nici orientare școlară/profesională, ci doar acces la servicii;
e) asigură coordonarea tuturor demersurilor de evaluare medicală și psihologică, cât timp copilul nedeplasabil de află într-o unitate sanitară abilitată;
f) urmărește procesul de realizare a evaluării complexe și menține legătura cu părinții/reprezentantul legal, profesioniștii care realizează evaluări multidisciplinare, inclusiv cu responsabilul de caz prevenire (RCP) din cadrul Serviciului public de asistență socială (SPLAS), profesioniștii din cadrul SEC și Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională (SEOSP);
g) sprijină activitatea RCP din cadrul SPLAS, cu precădere în cazul copiilor nedeplasabili, al celor proveniți din familii cu venituri insuficiente, al celor cu alte probleme adăugate dizabilității, precum violența, încălcarea drepturilor etc., prin informare și consiliere prin activități și mijloace de comunicare de comun acord stabilite;
h) efectuează demersurile necesare pentru evaluarea complexă în cazul copiilor nedeplasabili și al celor provenind din familii cu venituri insuficiente;
i) redactează raportul de evaluare complexă, cu sprijinul Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilități și a persoanelor adulte cu handicap, în maximum 48 ore de la ultima evaluare din cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilități și a persoanelor adulte cu handicap și comunică concluziile și recomandările consemnate părinților/reprezentantului legal și, după caz, copilului, după care consemnează pe raport acordul sau dezacordul părinților/reprezentantului legal cu privire la propunerea de grad de handicap și proiectul de plan de abilitare-reabilitare;
j) salariații cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348