Centrul de incluziune socială și management de caz – mun. Botoșani, str. Ion Pilat nr. 28

Centrul de incluziune sociala
Centrul de incluziune socială și management de caz îndeplinește următoarele atribuții principale: Atribuții specifice incluziunii sociale: a) sprijinirea în vederea facilitării procesului de incluziune socială a persoanelor vulnerabile, în special a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități; b) evaluarea și stabilirea potențialului de integrare socio- profesională; c) stabilirea nevoilor beneficiarilor în vedere pregătirii pentru ieșirea din sistemul de protecție socială, pentru viața de adult, pentru viața independentă; d) consilierea și orientarea școlară și profesională a beneficiarilor înscriși: informarea, asistarea și evaluarea competențelor beneficiarilor; sprijin în alegerea traseului școlar/ profesional; activități de autocunoaștere și de autoevaluare; înțelegerea ambianței sociale și economice în care trăiește; conștientizarea factorilor implicați în alegerea unei școli și a unui profil; identificarea motivelor care dinamizează activitatea de învățare;…
Read More