Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate si coordonare autoritati publice locale

Biroul programe, strategii, monitorizare, parteneriate si coordonare autoritati publice locale
Biroul Programe, Strategii, Monitorizare, Parteneriate și coordonare APL îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)   elaborează proiectul de strategie de dezvoltare a serviciilor sociale pe baza analizei nevoilor identificate precum si in concordanta cu strategiile naționale, îl transmite spre avizare comisiei județene de incluziune si avizare colegiului director; b)  monitorizează implementarea strategiilor după adoptarea lor de către Consiliul judeţean, întocmind parteneriate specifice pentru realizarea măsurilor cuprinse în aceste strategii ; c) elaborează, Planul anual de acţiune și propune proiecte in parteneriat cu ONG-uri/instituții publice; d)   colaborează cu sectorul non-guvernamental  in vederea implementării si monitorizării proiectelor co-finantate; e) întocmește rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementării Planului Anual de Acțiune si le transmite la Consiliul Județean si Instituției Prefectului; f) urmărește îndeplinirea de către DGASPC a responsabilităților asumate in baza parteneriatelor interinstituționale…
Read More