Compartimentul pentru prepararea si distribuirea hranei

Compartimentul pentru prepararea si distribuirea hranei
  Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei are următoarele atribuții: a) prepară și distribuie hrana necesară  pentru beneficiarii centrelor de pe raza municipiului Botosani; b) organizează, planifică și asigură mijloacele  de transport privind deplasările specialiștilor  în județ pentru rezolvarea problemelor de ordin social; c) transportă  beneficiarii la/de la centre la unitățile spitalicești  din Botoșani/alte localități în vederea efectuării intervențiilor medicale de specialitate; d) realizează activitatea de verificare a foilor de parcurs și de încadrare în cotele și normele de carburanți aprobați; e) informează lunar conducerea Direcției generale cu privire la totalitatea distanțelor parcurse și consumul de combustibil realizat de autoturismele din parcul auto; f) urmărește starea tehnică a autoturismelor din dotarea parcului auto și răspunde de efectuarea lucrărilor de revizie și reparații planificate și orice alte obligații stabilite de lege în…
Read More