Compartimentul SSM, PSI si managementul calitatii

Compartimentul SSM, PSI si managementul calitatii
  Compartimentul de securitate  şi sănătate în muncă, PSI şi managementul calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: I. Responsabilii cu securitatea  şi sănătatea în muncă și PSI a) colaborează cu şefii centrelor pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a  instalaţiilor de încălzire, de alimentare cu apă şi energie electrică; b) asigură şi controlează instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii; c) face demersuri pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă; d) controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; e) verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise cu ajutorul serviciilor de specialitate; f) asigură evidenţa accidentelor de muncă; g) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a…
Read More