COMPARTIMENTUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PSI ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Compartimentul SSM, PSI si managementul calitatii
Compartimentulde securitate şi sănătate în muncă, PSI şi managementul calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: Responsabilii cu securitatea şi sănătatea în muncă și PSI a) colaborează cu şefii centrelor pentru asigurarea funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor de încălzire, de alimentare cu apă şi energie electrică; b) asigură şi controlează instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii; c) face demersuri pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă; d) controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; e) verifică dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise cu ajutorul serviciilor de specialitate; f) asigură evidenţa accidentelor de muncă; g) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale;…
Read More