Biroul asistenţă maternală

Seviciul pentru protectia copilului aflat in dificultate simanagement de caz
PERSOANĂ DE CONTACT: Alupoaie Viorica ADRESA – NR. TELEFON: mun. Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4  – tel.0231. 537993 ARTICOLUL 1 Definiție (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Biroul Asistenţă Maternală, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii Biroului Asistenţă Maternală şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Biroul Asistenţă Maternală, cod serviciu social 8790 SF-C, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează…
Read More

Compartimentul plasamente familiale şi tutelă

Seviciul pentru protectia copilului aflat in dificultate simanagement de caz
PERSOANĂ DE CONTACT: Hojbotă Doinița ADRESA – NR. TELEFON: mun. Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4  – tel.0231. 537993 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Compartimentul plasamente familiale și tutelă, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii Compartimentului plasamente familiale și tutelă şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Compartimentul plasamente familiale și tutelă, cod serviciu social 8790 SF-C, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare…
Read More

Compartimentul protecţie de tip rezidenţial

Seviciul pentru protectia copilului aflat in dificultate simanagement de caz
Compartimentul protecţie de tip rezidenţial are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) asigură, prin managerii de caz, coordonarea tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială a copiilor aflaţi cu măsură de protecţie în unităţile de tip rezidenţial şi a celor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi admişi în unităţile de tip rezidenţial, conform Ordinului 288/2006 privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului; b) colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială/persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul autorităţilor locale în vederea identificării membrilor familiei lărgite a copilului, şi a sprijinirii familiei acestuia pentru reintegrare familială; c) colaborează cu poliţia în vederea obţinerii de informaţii referitoare la datele de identificare ale părinţilor şi actualizarea datelor privind domiciliul/reşedinţa acestora; d) efectuează evaluarea complexă a situaţiei copilului în context socio-familial şi…
Read More