Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi şi a persoanelor adulte cu handicap – Compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului

Compartimentul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati. Secretariarul C.P.C.
Compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură managementul de caz, împreună cu ceilalți manageri de caz desemnați prin Dispoziție a Directorului executiv, pentru copilul cu dizabilităţi, în vederea încadrării într-un grad de handicap; b) verifică îndeplinirea condiţiilor și a documentelor necesare la dosarul de încadrare în grad de handicap, care trebuie să conțină următoarele documente: 1. cerere-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap; 2. copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate; 3. copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; 4. copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului; 5. ancheta socială; 6.…
Read More