Biroul adopţii si postadopţii îndeplinește următoarele atribuţii principale:

Serviciul adoptii si postadoptii
PERSOANĂ DE CONTACT: Ciorsac Elena-Alina ADRESA – NR. TELEFON: mun. Botoșani, str. I.C.Brătianu nr. 59, tel/fax – tel.0231. 512939 Biroul adopţii si postadopţii îndeplinește următoarele atribuţii principale: a) asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă; în termen de 5 zile de la stabilirea adopţiei interne ca finalitate a planului individualizat de protecţie, dosarul copilului se transmite, în copie, Biroului de adopţie şi postadopţie, pentru a fi luat în evidenţă, a fi numit un responsabil de caz şi a fi sesizată instanţa judecătorească pentru deschiderea procedurii de adopţie; b) instrumentează dosarul privind deschiderea procedurii adopţiei pentru copil, în scopul înaintării către instanţa judecătorească competentă; c) asigură informarea şi consilierea copilului în vârstă de peste 10 ani al cărui plan individualizat de…
Read More