SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

Serviciul juridic contencios
Serviciul Juridic, Contencios îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură, în condițiile legii, reprezentarea Direcției generale în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor, executorilor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, autorități și instituții publice, în baza delegației de reprezentare/prin desemnare; b) întocmește și promovează acte juridice în cadrul asistenței și reprezentării Direcției generale în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor, a altor organe de jurisdicție, autorități și instituții publice, în baza delegației de reprezentare/prin desemnare; c) asigură instrumentarea cazurilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești urmărind: - întocmirea și depunerea la registratura instanțelor a actelor de procedură, cererilor de chemare în judecată, întâmpinărilor/precizărilor, cererilor reconvenționale, concluziilor scrise, materiale probatorii, alte înscrisuri, în termenele legale; - urmărirea soluțiilor pronunțate de instanțele judecătorești și promovarea căilor…
Read More