Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă, evaluare şi îngrijire de tip rezidenţial a persoanelor aflate în dificultate (Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență)

Serviciul pentru protecția adultului aflat în dificultate și management de stat
Compartimentul de intervenție în regim de urgență, evaluare şi îngrijire de tip rezidențial a persoanelor aflate în dificultate (Telefonul pentru semnalarea  cazurilor de urgență) îndeplinește următoarele atribuții principale:
Read More